Årsmöte och Protokoll

Byalagets årsmöte, den 23 februari kl. 19,00
kommer att hållas i FÖRSAMLINGSHEMMET. 

Tomas Jacov, ordförande i Landsbygdsalliansen, Ulricehamn, informerar om alliansens verksamhet.
Vår lokala ”Fibergrupp” rapporterar om senaste nytt vad gäller Bredbandsutbyggnaden i Kölingared.
Efter fikat blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar. Protokoll från senaste styrelsemötet samt styrelsens ekonomiska redovisning och förslag till budget finns under fliken Byalaget/Protokoll
Välkomna !
Styrelsen för Kölingareds byalag.