Dag och Rolf lämnade byalagets styrelse

Årsmöte 2 -15

                                                                                                   Foto:Torbjörn Kjellin                                                                                                                                                                                                                             
Byalaget höll i måndags kväll (23 febr.) välbesökt årsmöte i
församlingshemmet. Dag Lagnerö och Rolf Sjöberg, bilden, lämnade styrelsen. Nya ordinarie ledamöter blev Ingrid Isaksson och Gösta Knutsson.

Mötet inleddes med information om det arbete som Landsbygdsalliansen Ulricehamn bedriver. Alliansen är en paraplyorganisation för de 24 byalagen/utvecklingsgrupperna i kommunen.  Två av styrelsens ledamöter kommer från Kölingarared, ordföranden Tomas Jacov och Bernt Enghardt. Bland årets begivenheter finns bland annat en landsbygdskonferens under våren samt en landsbygdsmässa 12-13 september, berättade Tomas Jacov.

Ingrid Isaksson, ansvarig för fibergruppen i Kölingared, berättade att 60 hushåll har anmält sig som intressenter för det kommande fibernätet.
– Vi behöver 30 till, så är vi trygga för att det blir av, sade hon.
Byalagets verksamhet för det gångna året visade ett överskott  på drygt 4000 kronor. Största intäktskällan är loppisen, som drog in ett netto på över 11000 kronor. Kölingaredsdagen som arrangerades av Ingareds rote gav 4 452 kronor.
Styrelseval
Byalagets ordförande Mikael Hallgren, omvaldes.  Dag Lagnerö (kassör) och Rolf Sjöberg (ledamot) lämnade sina uppdrag. Nya ordinarie blev Ingrid Isaksson och Gösta Knutsson. Berit Persson omvaldes.
Suppleanter; Torbjörn Kjellin (omval) samt Fredrik Krause (nyval).
Revisorer; Bernt Enghardt, omval. Britt-Marie Melander, nyval. Suppleant Tomas Jacov, nyval.
Valberedning: Håkan Hammarsand (2 år) Barbro Andersson (1 år).
Snöröjning
Behovet av snöröjning på centrumplatsen diskuterades. Påpekades att utan en plogad vinterväg är inte byalagets anslagstavla åtkomlig under vinterhalvåret.  Uppdrogs åt styrelsen att hitta en fungerande lösning.
För det kommande året väntar, som vanligt, en hel del gemensamma arbetsuppgifter. Loppmarknaden vid Årås kvarn, med tillhörande tipspromenad kräver ett antal frivilliga. Centrumplatsen skall skötas, likaså Varpaledsbadet och Vildmarksleden. Kölingareds Nyheter beräknas utkomma med minst tre nummer (med Torbjörn Kjellin som redaktör). Tåhults rote har ansvarets för sommarens Kölingaredsdag. Den särskild fibergruppen får alltmer att bestyra. Nästa år skall kommunens stamledning dras från Böne till Kölingared och då bör det vara förberett för anslutning av det lokala nätet. Den om- och nyvalda styrelsen kommer inte att sakna arbetsuppgifter….